BLAST Utility

This allows you to BLAST your own nucleotide or protein sequences against our PGSC DM v3.4 transcripts database to find homologues and explore the microarray data associated with them. You can search up to 30 sequences at a time. Please enter sequences in FASTA format (see below for examples).

Sequence:


Sequence type: Nucleotide Protein

E-value cutoff threshold: Limit results to hits
Example sequences with correct formatting:
>my_example_dna
ATTCGATGTCAAGTTCCTTTTCATGCTCCTGGACGTGTTCCTTTTTATGTAACCTGCAGC
AATAGGTTAGCATGCAGTGAGGTTCGGGAGTTTGAATATCGTGAAAAATCATCAGAACTT
GCTCTTGCCCTTCGACCAAGTGATGAAGTGCGTCTGCAAGTACAACTAGCTAAATTGCTA
TATTCAGGACTAAACAAAAAATTCTTGGATTGCTCCAGTGGAGAGTGTGAAAAGTGTAAA
TTGAAGACTCAGTTATGTTCTTTGAAATGCAAGACTGGAAATGCTACTGAAAGATTAGAG
GACTTACTTGCCATTATTGAATGCGATCACATCAACTTCAAAGATGTGCAGATTCAGAAT
TTCATGAAGGATAAACTTTATGAATGGCTAGTCTCTAGAGCACACGAAGAAGATAAAGGT
CCAAATATTTTGAATGACAAAGGCAAAGGGGTTATTCATCTAGTGGCTGCCCTAGGTTAT
GAATGGGGGTTGCTTCCATTAATTGCTGCCGGTATTAGTCCTAATTTCCGAGATGCATGT
GGTAGGACAGCTCTTCACTGGGCCGCACGTCATGGAAGGGAAGATATGGTGATTGCACTT
ATCAAGCTAGGTGTAGCTGCTGGTGCTGTTGATGATCCAACTACTGCATTCCCTGGGGGG
CGAACAGCTGCTGATTTGGCTTCTAGTAGAGGTCACAAAGGGATTGCTGGATACTTGGCA
GAATCAGATCTTACTGCTCATCATCAATTATTGGCTACCAGTAATAATGCTTTAGACACT
ATTGGTGCTGGGCTTGAAGCTGAAAAGGTTTTTGAATCTGCAGTTCAAGAGATTGTTCCT
TTGAATGGGACAATAGATGATGATGTTTCCTTGAAAGGATCTCTTGCTTCACTAAGGAAA
TCAGCTCATGCTGCAGCATTGATTCAAGCTGCTTTTAGAGCTCGTTCATTCCGGCAGAGA
CAGCTTACAGAGAGTAGAAATGATGTTTCTGAAGATTCACTTGACCTTGTTGCCCTGGGC
TCCTTGAACAAGGTCCAAAAGGTGAACTGCGTTGAGTACTATTTACACTCAGCTGCCACA

>my_example_protein
MKDKLYEWLVSRAHEEDKGPNILNDKGKGVIHLVAALGYEWGLLPLIAAGISPNFRDACGR
TALHWAARHGREDMVIALIKLGVAAGAVDDPTTAFPGGRTAADLASSRGHKGIAGYLAESD
LTAHHQLLATSNNALDTIGAGLEAEKVFESAVQEIVPLNGTIDDDVSLKGSLASLRKSAHA
AALIQAAFRARSFRQRQLTESRNDVSEDSLDLVALGSLNKVQKVNCVEYYLHSAAT