OPTIRas

Adviessysteem voor Zetmeelaardappelen

Een Agrobiokon kennisproduct voor de zetmeelteler gefinancierd door
HPA, AVEBE en de Landwirtschaftskammer en medegefinancierd door INTERREG IIIA
programma van de Eems Dollard Regio, het samenwerkingsverband Noord Nederland,
EZ/Kompas en door het Ministerie van LNV

Dit systeem is ontwikkeld door SCRI & BioSS, UK
AGROBIOKON 2004-2008

Klik om in het Nederlands binnen te gaan Click to continue in English Klicken Sie, um auf Deutsch hereinzukommen
 

  INTERREG III-A